Trang chủ » Ống nhựa Europipe » phụ kiện pvc Europipe » Ba chạc 45° phun Europipe

Ba chạc 45° phun Europipe

ba chạc 45

>>>> Ống Nhựa uPVC Europipe

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Ba chạc 45° PVC 34 Europipe Ø 34 Cái 5.200
Ba chạc 45° PVC 42 Europipe Ø 42 Cái 7.000
Ba chạc 45° PVC 48 Europipe Ø 48 Cái 13.600
Ba chạc 45° PVC 60 Europipe Ø 60 Cái 18.300
Ba chạc 45° PVC 75 Europipe Ø 75 Cái 35.100
Ba chạc 45° PVC 90 Europipe Ø 90 Cái 43.000
Ba chạc 45° PVC 110 Europipe Ø 110 Cái 65.000
Ba chạc 45° PVC 125 Europipe Ø 125 Cái 128.000
Ba chạc 45° PVC 140 Europipe Ø 140 Cái 208.000
Ba chạc 45° PVC 160 Europipe Ø 160 Cái 295.000

>>>> Phụ Kiện PPR Europipe