Trang chủ » Nhựa đệ nhất » Phụ kiện PPR đệ nhất » Ba Chạc 90° CB Đệ Nhất

Ba Chạc 90° CB Đệ Nhất

te-deu-ppr

Ba Chạc 90° chuyển bậc

te-deu-ppr\

>>> Phụ Kiện uPVC

Tê thu Đệ Nhất
Sản phẩm được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại . ,sản phẩm có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Sản phẩm được làm từ hạt nhựa PP-R nguyên chất.
Tính năng ưu việt:
– Dẫn nước sạch, không độc hại, đảm bảo vệ sinh.
– Không bị đóng cặn, oxi hoá, rò rỉ. Chịu được tác động mạnh, áp suất lớn và có tuổi thọ cao.
– Chịu được nhiệt độ lên tới 100oC và áp suất lớn.

Tê thu nhựa PPR Đệ Nhất

 STT Quy cách ĐVT

Đơn giá

1

Ba Chạc 90° CB Đệ Nhất Ø 25 x 20 Cái        10,450
2 Ba Chạc 90° CB Đệ Nhất Ø 32 x 20 Cái

       18,480

3

Ba Chạc 90° CB Đệ Nhất Ø 32 x 25 Cái        18,480
4 Ba Chạc 90° CB Đệ Nhất Ø 40 x 20 Cái

       40,700

5

Ba Chạc 90° CB Đệ Nhất Ø 40 x 25 Cái        40,700
6 Ba Chạc 90° CB Đệ Nhất Ø 40 x 32 Cái

       40,700

7

Ba Chạc 90° CB Đệ Nhất Ø 50 x 20 Cái        71,500
8 Ba Chạc 90° CB Đệ Nhất Ø 50 x 25 Cái

       71,500

9

Ba Chạc 90° CB Đệ Nhất Ø 50 x 32 Cái        71,500
10 Ba Chạc 90° CB Đệ Nhất Ø 50 x 40 Cái

       71,500

11

Ba Chạc 90° CB Đệ Nhất Ø 63 x 20 Cái      125,620
12 Ba Chạc 90° CB Đệ Nhất Ø 63 x 25 Cái

     125,620

13

Ba Chạc 90° CB Đệ Nhất Ø 63 x 32 Cái      125,620
14 Ba Chạc 90° CB Đệ Nhất Ø 63 x 40 Cái

     125,620

15

Ba Chạc 90° CB Đệ Nhất Ø 63 x 50 Cái      125,620
16 Ba Chạc 90° CB Đệ Nhất Ø 75 x 25 Cái

      172,040

17

Ba Chạc 90° CB Đệ Nhất Ø 75 x 32 Cái       172,040
18 Ba Chạc 90° CB Đệ Nhất Ø 75 x 40 Cái

      172,040

19

Ba Chạc 90° CB Đệ Nhất Ø 75 x 50 Cái       184,910
20 Ba Chạc 90° CB Đệ Nhất Ø 75 x 63 Cái

      172,040

21

Ba Chạc 90° CB Đệ Nhất Ø 90 x 40 Cái       268,180
22 Ba Chạc 90° CB Đệ Nhất Ø 90 x 50 Cái

      269,940

23

Ba Chạc 90° CB Đệ Nhất Ø 90 x 63 Cái       289,960
24 Ba Chạc 90° CB Đệ Nhất Ø 90 x 75 Cái

      268,180

25

Ba Chạc 90° CB Đệ Nhất Ø 110 x 63 Cái       459,910
26 Ba Chạc 90° CB Đệ Nhất Ø 110 x 90 Cái

      459,910

>>>> Ống nhưa HDPE 80 Tiền Phong