Trang chủ » Ống nhựa Đệ Nhất » Phụ kiện PPR đệ nhất

Phụ kiện PPR đệ nhất

cut-90-ppr

Cút PPR Đệ Nhất

Cút PPR Đệ Nhất >>>> Ống Nhựa PPR Bình Minh  STT Quy cách ĐVT Đơn giá 1 Cút PPR Đệ Nhất Ø 20 Cái             5,720 2 Cút PPR Đệ Nhất Ø 25 Cái             7,700 3 Cút PPR Đệ Nhất Ø 32 Cái         …

Cút PPR Đệ Nhất Read More »

te-deu-ppr

Tê PPR Đệ Nhất

Tê PPR Đệ Nhất >>>> Phụ kiện PPR Bình Minh  STT Quy cách ĐVT Đơn giá 1  Tê PPR Đệ Nhất Ø 20 Cái          6,710 2  Tê PPR Đệ Nhất Ø 25 Cái        10,450 3 Tê PPR Đệ Nhất Ø 32 Cái        17,270 4 Tê PPR Đệ Nhất Ø 40 Cái        26,950 5 Tê …

Tê PPR Đệ Nhất Read More »

chech-45

Chếch PPR Đệ Nhất

Chếch PPR Đệ Nhất >>> Ống nhựa HPDE 80 Bình Minh  STT Quy cách ĐVT Đơn giá 1 Chếch PPR Đệ Nhất Ø 20 Cái         4,730 2 Chếch PPR Đệ Nhất Ø 25 Cái         7,700 3 Chếch PPR Đệ Nhất Ø 32 Cái       11,550 4 Chếch PPR Đệ Nhất Ø 40 Cái       23,100 5 Chếch …

Chếch PPR Đệ Nhất Read More »

Phụ kiện ppr Tiền Phong

Măng sông PPR Đệ Nhất

Măng sông PPR Đệ Nhất >>>> Ống luồn dây điện cao cấp Tiền Phong  STT Quy cách ĐVT Đơn giá 1 Măng sông PPR Đệ Nhất Ø 20 Cái          3,080 2 Măng sông PPR Đệ Nhất Ø 25 Cái          5,170 3 Măng sông PPR Đệ Nhất Ø 32 Cái          7,920 4 Măng sông PPR …

Măng sông PPR Đệ Nhất Read More »

Nối ren trong PPR Đệ Nhất

Nối ren trong PPR Đệ Nhất STT Quy cách ĐVT Đơn giá 1 Nối ren trong PPR Đệ Nhất Ø 20 x 1/2″ Cái           37,950 2 Nối ren trong PPR Đệ Nhất Ø 25 x 1/2″ Cái           46,420 3 Nối ren trong PPR Đệ Nhất Ø 25 x 3/4″ Cái           51,810 4 …

Nối ren trong PPR Đệ Nhất Read More »