Trang chủ » Ống nhựa Đệ Nhất » Phụ kiện PPR đệ nhất » Nối ren trong PPR Đệ Nhất

Nối ren trong PPR Đệ Nhất

Nối ren trong PPR Đệ Nhất

STT

Quy cách ĐVT Đơn giá
1 Nối ren trong PPR Đệ Nhất

Ø 20 x 1/2″

Cái

          37,950

2

Nối ren trong PPR Đệ Nhất

Ø 25 x 1/2″

Cái           46,420
3 Nối ren trong PPR Đệ Nhất

Ø 25 x 3/4″

Cái

          51,810

4

Nối ren trong PPR Đệ Nhất

Ø 32 x 1″

Cái           84,480
5 Nối ren trong PPR Đệ Nhất

Ø 40 x 1 1/4″

Cái

        209,440

6

Nối ren trong PPR Đệ Nhất

Ø 50 x 1 1/2″

Cái         277,970
7 Nối ren trong PPR Đệ Nhất  Ø 63 x 2″ Cái

        562,430

>>>> Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

>>>> Ống luồn dây điện cao cấp Tiền Phong