Trang chủ » Ống nhựa Đệ Nhất » Phụ kiện PPR đệ nhất » Rắc co nhựa PPR Đệ Nhất

Rắc co nhựa PPR Đệ Nhất

Rắc co nhựa PPR Đệ Nhất

>>>> Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

 STT

Quy cách ĐVT Đơn giá
1  Rắc co nhựa PPR Đệ Nhất Ø 20 Cái

          37,950

2

Rắc co nhựa PPR Đệ Nhất Ø 25 Cái           55,990
3 Rắc co nhựa PPR Đệ Nhất Ø 32 Cái

          80,410

4

Rắc co nhựa PPR Đệ Nhất Ø 40 Cái          92,400
5 Rắc co nhựa PPR Đệ Nhất Ø 50 Cái

        138,930

>>>> Ống & phụ tùng dùng cho tuyến cáp ngầm(uPVC)