Cút PPR Đệ Nhất

Cút PPR Đệ Nhất

cut-90-ppr

>>>> Ống Nhựa PPR Bình Minh

 STT

Quy cách ĐVT Đơn giá
1 Cút PPR Đệ Nhất Ø 20 Cái

            5,720

2

Cút PPR Đệ Nhất Ø 25 Cái             7,700
3 Cút PPR Đệ Nhất Ø 32 Cái

          13,420

4

Cút PPR Đệ Nhất Ø 40 Cái          22,000
5 Cút PPR Đệ Nhất Ø 50 Cái

         38,500

6

Cút PPR Đệ Nhất Ø 63 Cái          118,140
7 Cút PPR Đệ Nhất Ø 75 Cái

        154,220

8

Cút PPR Đệ Nhất Ø 90 Cái         237,930
9 Cút PPR Đệ Nhất Ø 110 Cái

        484,990

>>>> PPhụ kiện ống nhựa uPVC Bình Minh