Măng sông PPR Đệ Nhất

Măng sông PPR Đệ Nhất

mang-song-ppr

>>>> Ống luồn dây điện cao cấp Tiền Phong

 STT

Quy cách ĐVT Đơn giá
1 Măng sông PPR Đệ Nhất Ø 20 Cái

         3,080

2

Măng sông PPR Đệ Nhất Ø 25 Cái          5,170
3 Măng sông PPR Đệ Nhất Ø 32 Cái

         7,920

4

Măng sông PPR Đệ Nhất Ø 40 Cái        12,760
5 Măng sông PPR Đệ Nhất Ø 50 Cái

       22,990

6

Măng sông PPR Đệ Nhất Ø 63 Cái        45,980
7 Măng sông PPR Đệ Nhất Ø 75 Cái

       77,000

8

Măng sông PPR Đệ Nhất Ø 90 Cái      130,460
9 Măng sông PPR Đệ Nhất Ø 110 Cái

     211,530

>>>> Phụ Kiện uPVC