Tê PPR Đệ Nhất

Tê PPR Đệ Nhất

te-deu-ppr

>>>> Phụ kiện PPR Bình Minh

 STT

Quy cách ĐVT Đơn giá
1  Tê PPR Đệ Nhất Ø 20 Cái

         6,710

2

 Tê PPR Đệ Nhất Ø 25 Cái        10,450
3 Tê PPR Đệ Nhất Ø 32 Cái

       17,270

4

Tê PPR Đệ Nhất Ø 40 Cái        26,950
5 Tê PPR Đệ Nhất Ø 50 Cái

       52,910

6

Tê PPR Đệ Nhất Ø 63 Cái      132,990
7 Tê PPR Đệ Nhất Ø 75 Cái

     199,650

8

Tê PPR Đệ Nhất Ø 90 Cái      309,980
9 Tê PPR Đệ Nhất Ø 110 Cái

     479,930

>>>> Phụ kiện ống nhựa uPVC Bình Minh