Chếch PPR Đệ Nhất

Chếch PPR Đệ Nhất

chech-45

>>> Ống nhựa HPDE 80 Bình Minh

 STT

Quy cách ĐVT Đơn giá
1 Chếch PPR Đệ Nhất Ø 20 Cái

        4,730

2

Chếch PPR Đệ Nhất Ø 25 Cái         7,700
3 Chếch PPR Đệ Nhất Ø 32 Cái

      11,550

4

Chếch PPR Đệ Nhất Ø 40 Cái       23,100
5 Chếch PPR Đệ Nhất Ø 50 Cái

      44,000

6

Chếch PPR Đệ Nhất Ø 63 Cái     100,980
7 Chếch PPR Đệ Nhất Ø 75 Cái

    155,210

8

Chếch PPR Đệ Nhất Ø 90 Cái     184,910
9 Chếch PPR Đệ Nhất Ø 110 Cái

    322,080

>>>> Ống & phụ tùng dùng cho tuyến cáp ngầm(uPVC)