Cút ren trong PPR Đệ Nhất

Cút ren trong PPR Đệ Nhất

cut-ren-trong-90

>>>> Ống nhựa HPDE 100 Bình Minh

 STT

Quy cách ĐVT Đơn giá
1  Cút ren trong PPR Đệ Nhất Ø 20 x 1/2″ Cái

          42,240

2

Cút ren trong PPR Đệ Nhất Ø 25 x 1/2″ Cái           47,960
3 Cút ren trong PPR Đệ Nhất Ø 25 x 3/4″ Cái

         64,680

4

Cút ren trong PPR Đệ Nhất Ø 32 x 1″ Cái

        119,460

>>>> Phụ Kiện Ống nhựa HDPE Bình Minh