Trang chủ » Ống nhựa Đệ Nhất » Phụ kiện PPR đệ nhất » Nối ren ngoài PPR Đệ Nhất

Nối ren ngoài PPR Đệ Nhất

Nối ren ngoài PPR Đệ Nhất

>>>> Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

STT

Quy cách ĐVT Đơn giá
1  Nối ren ngoài PPR Đệ Nhất

Ø 20 x 1/2″

Cái

             47,960

2

Nối ren ngoài PPR Đệ Nhất   Ø 25 x 1/2″ Cái           55,440
3 Nối ren ngoài PPR Đệ Nhất   Ø 25 x 3/4″ Cái

          66,990

4

Nối ren ngoài PPR Đệ Nhất   Ø 32 x 1″ Cái          99,000
5 Nối ren ngoài PPR Đệ Nhất   Ø 40 x 1 1/4″ Cái

       287,980

6

Nối ren ngoài PPR Đệ Nhất  Ø 50 x 1 1/2″ Cái         359,920
7 Nối ren ngoài PPR Đệ Nhất   Ø 63 x 2″ Cái

       609,950

>>>> Ống PPR chịu tia cực tím