Trang chủ » Ống nhựa DEKKO » Phụ kiện PPR Dekko » Ba Chạc 90° CB DEKKO

Ba Chạc 90° CB DEKKO

te-deu-ppr

 

>>> Phụ kiện PPR Bình Minh

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Ba chạc 90° CB PPR 25-20-25 Dekko —– Cái 10.500
Ba chạc 90° CB PPR 32-20-32 Dekko —– Cái 18.500
Ba chạc 90° CB PPR 40-20-40 Dekko —– Cái 40.700
Ba chạc 90° CB PPR 50-20-50 Dekko —– Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR 32-25-32 Dekko —– Cái 18.500
Ba chạc 90° CB PPR 40-25-40 Dekko —– Cái 40.700
Ba chạc 90° CB PPR 50-25-50 Dekko —– Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR 63-25-63 Dekko —– Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR 75-25-75 Dekko —– Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR 40-32-40 Dekko —– Cái 40.700
Ba chạc 90° CB PPR 50-32-50 Dekko —– Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR 50-40-50 Dekko —– Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR 63-32-63 Dekko —– Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR 75-32-75 Dekko —– Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR 63-40-63 Dekko —– Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR 75-40-75 Dekko —– Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR 63-50-63 Dekko —– Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR 75-50-75 Dekko —– Cái 185.000
Ba chạc 90° CB PPR 90-50-90 Dekko —– Cái 268.200
Ba chạc 90° CB PPR 75-63-75 Dekko —– Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR 90-63-90 Dekko —– Cái 290.000
Ba chạc 90° CB PPR 90-75-90 Dekko —– Cái 268.200
Ba chạc 90° CB PPR 110-63-110 Dekko —– Cái 460.000
Ba chạc 90° CB PPR 110-75-110 Dekko —– Cái 460.000
Ba chạc 90° CB PPR 110-90-110 Dekko —– Cái 460.000

>>>> Keo dán sản phẩm uPVC Bình Minh