Trang chủ » Ống nhựa DEKKO » Phụ kiện PPR Dekko

Phụ kiện PPR Dekko

Đầu Nối thẳng PPR

Đầu Nối thẳng DEKKO

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT) Đầu nối thẳng PPR 20 Dekko Ø 20 Cái 3.100 Đầu nối thẳng PPR25 Dekko Ø 25 Cái 5.200 Đầu nối thẳng PPR 32 Dekko Ø 32 Cái 8.000 Đầu nối thẳng PPR 40 Dekko Ø 40 Cái 12.800 Đầu nối thẳng PPR 50 Dekko Ø 50 Cái 23.000 Đầu nối …

Đầu Nối thẳng DEKKO Read More »

dau-noi-ren-trong

Đầu Nối ren trong DEKKO

>>>Phụ Kiện Ống nhựa HDPE Bình Minh >>>> Ống & phụ tùng dùng cho tuyến cáp ngầm(uPVC) Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT) Đầu nối ren trong PPR 20-1/2″ Dekko Ø 20 Cái 38.000 Đầu nối ren trong PPR 25-1/2″ Dekko Ø 25 Cái 46.500 Đầu nối ren trong PPR 25-3/4″ Dekko Ø 25 Cái 51.900 …

Đầu Nối ren trong DEKKO Read More »

dau noi ren ngoai

Đầu Nối ren ngoài DEKKO

>>>Ống nhựa HPDE 100 Bình Minh >>>> Phụ kiện ống nhựa uPVC Bình Minh Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT) Đầu nối ren ngoài PPR 20-1/2″ Dekko Ø 20 Cái 48.000 Đầu nối ren ngoài PPR 25-1/2″ Dekko Ø 25 Cái 55.500 Đầu nối ren ngoài PPR 25-3/4″ Dekko Ø 25 Cái 67.000 Đầu nối ren …

Đầu Nối ren ngoài DEKKO Read More »

rac-co-nhua-ppr

Zắc co nhựa ppr DEKKO

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT) Zắc co nhựa PPR 20 Dekko Ø 20 Cái 38.000 Zắc co nhựa PPR 25 Dekko Ø 25 Cái 56.000 Zắc co nhựa PPR 32 Dekko Ø 32 Cái 80.500 Zắc co nhựa PPR 40 Dekko Ø 40 Cái 92.500 Zắc co nhựa PPR 50 Dekko Ø 50 Cái 139.000 Zắc …

Zắc co nhựa ppr DEKKO Read More »

Zắc co ren trong DEKKO

Zắc co ren trong DEKKO

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT) Zắc co ren trong PPR 20-1/2″ Ø 20 Cái 90.500 Zắc co ren trong PPR 25-3/4″ Ø 25 Cái 145.000 Zắc co ren trong PPR 32-1” Ø 32 Cái 212.500 Zắc co ren trong PPR 40-1.1/4 Ø 40 Cái 333.000 Zắc co ren trong PPR 50-1.1/2″ Ø …

Zắc co ren trong DEKKO Read More »

Zắc co ren ngoài DEKKO

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT) Zắc co ren ngoài PPR 20-1/2″ Dekko Ø 20 Cái 96.500 Zắc co ren ngoài PPR 25-3/4″ Dekko Ø 25 Cái 150.500 Zắc co ren ngoài PPR 32-1” Dekko Ø 32 Cái 236.500 Zắc co ren ngoài PPR 40-1.1/4 Dekko Ø 40 Cái 351.000 Zắc co ren ngoài PPR 50-1.1/2″ Dekko …

Zắc co ren ngoài DEKKO Read More »

Đầu Nối CB PPR Europipe

Đầu Nối CB phun PPR DEKKO

>>>> Phụ kiện ống nhựa uPVC Bình Minh Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT) Đầu nối CB Phun PPR 25-20 Dekko —– Cái 4.800 Đầu nối CB Phun PPR 32-20 Dekko —– Cái 6.800 Đầu nối CB Phun PPR 40-20 Dekko —– Cái 10.500 Đầu nối CB Phun PPR 50-20 Dekko —– Cái 18.900 Đầu nối CB …

Đầu Nối CB phun PPR DEKKO Read More »

chech-45

Nối Góc 45° DEKKO

Nối Góc 45° >>> Ống nhựa HPDE 80 Bình Minh   Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT) Nối góc 45° PPR 20 Dekko Ø 20 Cái 4.800 Nối góc 45° PPR 25 Dekko Ø 25 Cái 7.700 Nối góc 45° PPR 32 Dekko Ø 32 Cái 11.600 Nối góc 45° PPR 40 Dekko Ø 40 Cái 23.100 …

Nối Góc 45° DEKKO Read More »

cut-90-ppr

Nối Góc 90° DEKKO

>>>> Phụ kiện PPR Bình Minh Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT) Nối góc 90° PPR 20 Dekko Ø 20 Cái 5.800 Nối góc 90° PPR 25 Dekko Ø 25 Cái 7.700 Nối góc 90° PPR 32 Dekko Ø 32 Cái 13.500 Nối góc 90° PPR 40 Dekko Ø 40 Cái 22.000 Nối góc 90° PPR 50 Dekko …

Nối Góc 90° DEKKO Read More »

cut-ren-trong-90

Nối Góc 90° ren trong DEKKO

  >>>> Ống Nhựa PPR Bình Minh Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT) Nối góc 90° ren trong PPR 20-1/2″ Dekko Ø 20 Cái 42.300 Nối góc 90° ren trong PPR 25-1/2″ Dekko Ø 25 Cái 48.000 Nối góc 90° ren trong PPR 25-3/4″ Dekko Ø 25 Cái 64.700 Nối góc 90° ren trong PPR 32-1” Dekko …

Nối Góc 90° ren trong DEKKO Read More »