Nối Góc 45° DEKKO

Nối Góc 45°

chech-45

>>> Ống nhựa HPDE 80 Bình Minh

 

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Nối góc 45° PPR 20 Dekko Ø 20 Cái 4.800
Nối góc 45° PPR 25 Dekko Ø 25 Cái 7.700
Nối góc 45° PPR 32 Dekko Ø 32 Cái 11.600
Nối góc 45° PPR 40 Dekko Ø 40 Cái 23.100
Nối góc 45° PPR 50 Dekko Ø 50 Cái 44.100
Nối góc 45° PPR 63 Dekko Ø 63 Cái 101.000
Nối góc 45° PPR 75 Dekko Ø 75 Cái 155.300
Nối góc 45° PPR 90 Dekko Ø 90 Cái 185.000
Nối góc 45° PPR 110 Dekko Ø 110 Cái 322.100

>>>> Phụ kiện ống nhựa uPVC Bình Minh