Zắc co ren ngoài DEKKO

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Zắc co ren ngoài PPR 20-1/2″ Dekko Ø 20 Cái 96.500
Zắc co ren ngoài PPR 25-3/4″ Dekko Ø 25 Cái 150.500
Zắc co ren ngoài PPR 32-1” Dekko Ø 32 Cái 236.500
Zắc co ren ngoài PPR 40-1.1/4 Dekko Ø 40 Cái 351.000
Zắc co ren ngoài PPR 50-1.1/2″ Dekko Ø 50 Cái 619.500
Zắc co ren ngoài PPR 63-2″ Dekko Ø 63 Cái 838.000

>>> Phụ kiện ống nhựa uPVC Bình Minh