Zắc co nhựa ppr DEKKO

rac-co-nhua-ppr

rac-co-nhua-ppr

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Zắc co nhựa PPR 20 Dekko Ø 20 Cái 38.000
Zắc co nhựa PPR 25 Dekko Ø 25 Cái 56.000
Zắc co nhựa PPR 32 Dekko Ø 32 Cái 80.500
Zắc co nhựa PPR 40 Dekko Ø 40 Cái 92.500
Zắc co nhựa PPR 50 Dekko Ø 50 Cái 139.000
Zắc co nhựa PPR 63 Dekko Ø 63 Cái 322.000

>>>> Phụ Kiện Ống nhựa HDPE Bình Minh

>>>> Phụ kiện ống nhựa uPVC Bình Minh