Trang chủ » Nhựa vinh xuân » Nhựa DISMY » Phụ kiến PPR Dismy » Ba Chạc 90° CB PPR Dismy

Ba Chạc 90° CB PPR Dismy

te-deu-ppr

Tê thu PPR Dismy

te-deu-ppr

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Ba chạc 90° CB PPR 25-20-25 Dismy —– Cái 10.500
Ba chạc 90° CB PPR 32-20-32 Dismy —– Cái 18.500
Ba chạc 90° CB PPR 40-20-40 Dismy —– Cái 40.700
Ba chạc 90° CB PPR 50-20-50 Dismy —– Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR 32-25-32 Dismy —– Cái 18.500
Ba chạc 90° CB PPR 40-25-40 Dismy —– Cái 40.700
Ba chạc 90° CB PPR 50-25-50 Dismy —– Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR 63-25-63 Dismy —– Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR 75-25-75 Dismy —– Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR 40-32-40 Dismy —– Cái 40.700
Ba chạc 90° CB PPR 50-32-50 Dismy —– Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR 50-40-50 Dismy —– Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR 63-32-63 Dismy —– Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR 75-32-75 Dismy —– Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR 63-40-63 Dismy —– Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR 75-40-75 Dismy —– Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR 63-50-63 Dismy —– Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR 75-50-75 Dismy —– Cái 185.000
Ba chạc 90° CB PPR 90-50-90 Dismy —– Cái 268.200
Ba chạc 90° CB PPR 75-63-75 Dismy —– Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR 90-63-90 Dismy —– Cái 290.000
Ba chạc 90° CB PPR 90-75-90 Dismy —– Cái 268.200
Ba chạc 90° CB PPR 110-63-110 Dismy —– Cái 460.000
Ba chạc 90° CB PPR 110-75-110 Dismy —– Cái 460.000
Ba chạc 90° CB PPR 110-90-110 Dismy —– Cái 460.000

>>> Ống Nhựa uPVC Tiền Phong
>>>> Ống PPR chịu tia cực tím