Trang chủ » Ống nhựa DISMY » Phụ kiến PPR Dismy

Phụ kiến PPR Dismy

Đầu Nối thẳng PPR

Đầu Nối thẳng PPR Dismy

Măng sông PPR Dismy Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT) Đầu nối thẳng PPR 20 Dismy Ø 20 Cái 3.100 Đầu nối thẳng PPR25 Dismy Ø 25 Cái 5.200 Đầu nối thẳng PPR 32 Dismy Ø 32 Cái 8.000 Đầu nối thẳng PPR 40 Dismy Ø 40 Cái 12.800 Đầu nối thẳng PPR 50 Dismy Ø 50 …

Đầu Nối thẳng PPR Dismy Read More »

dau noi ren ngoai

Đầu Nối ren ngoài PPR Dismy

Nối ren ngoài PPR Dismy >> Ống nhụa PPR Tiền Phong >>>> Phụ Kiện uPVC Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT) Đầu nối ren ngoài PPR 20-1/2″ Dismy Ø 20 Cái 48.000 Đầu nối ren ngoài PPR 25-1/2″ Dismy Ø 25 Cái 55.500 Đầu nối ren ngoài PPR 25-3/4″ Dismy Ø 25 Cái 67.000 Đầu nối ren …

Đầu Nối ren ngoài PPR Dismy Read More »

rac-co-nhua-ppr

Zắc co nhựa ppr Dismy

Zắc co nhựa ppr Dismy Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT) Zắc co nhựa PPR 20 Dismy Ø 20 Cái 38.000 Zắc co nhựa PPR 25 Dismy Ø 25 Cái 56.000 Zắc co nhựa PPR 32 Dismy Ø 32 Cái 80.500 Zắc co nhựa PPR 40 Dismy Ø 40 Cái 92.500 Zắc co nhựa PPR 50 Dismy …

Zắc co nhựa ppr Dismy Read More »

Zắc co ren trong PPR Dismy

Zắc co ren trong PPR Dismy Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT) Zắc co ren trong PPR 20-1/2″ Dismy Ø 20 Cái 90.500 Zắc co ren trong PPR 25-3/4″ Dismy Ø 25 Cái 145.000 Zắc co ren trong PPR 32-1” Dismy Ø 32 Cái 212.500 Zắc co ren trong PPR 40-1.1/4 Dismy Ø 40 Cái 333.000 …

Zắc co ren trong PPR Dismy Read More »

Zắc co ren ngoài PPR Dismy

Zắc co ren ngoài PPR Dismy Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT) Zắc co ren ngoài PPR 20-1/2″ Dismy Ø 20 Cái 96.500 Zắc co ren ngoài PPR 25-3/4″ Dismy Ø 25 Cái 150.500 Zắc co ren ngoài PPR 32-1” Dismy Ø 32 Cái 236.500 Zắc co ren ngoài PPR 40-1.1/4 Dismy Ø 40 Cái 351.000 …

Zắc co ren ngoài PPR Dismy Read More »

Đầu Nối CB PPR Europipe

Đầu Nối CB PPR Dismy

Côn thu PPR Dismy >>> Ống luồn dây điện cao cấp Tiền Phong >>>> Phụ Kiện uPVC Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT) Đầu nối CB Phun PPR 25-20 Dismy —– Cái 4.800 Đầu nối CB Phun PPR 32-20 Dismy —– Cái 6.800 Đầu nối CB Phun PPR 40-20 Dismy —– Cái 10.500 Đầu nối CB Phun PPR …

Đầu Nối CB PPR Dismy Read More »

chech-45

Nối Góc 45° PPR Dismy

Chếch PPR Dismy >>>Ống nhụa PPR Tiền Phong >>>> Ống luồn dây điện cao cấp Tiền Phong Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT) Nối góc 45° PPR 20 Dismy Ø 20 Cái 4.800 Nối góc 45° PPR 25 Dismy Ø 25 Cái 7.700 Nối góc 45° PPR 32 Dismy Ø 32 Cái 11.600 Nối góc 45° …

Nối Góc 45° PPR Dismy Read More »

cut-90-ppr

Nối Góc 90° PPR Dismy

Cút PPR Dismy Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT) Nối góc 90° PPR 20 Dismy Ø 20 Cái 5.800 Nối góc 90° PPR 25 Dismy Ø 25 Cái 7.700 Nối góc 90° PPR 32 Dismy Ø 32 Cái 13.500 Nối góc 90° PPR 40 Dismy Ø 40 Cái 22.000 Nối góc 90° PPR 50 Dismy Ø 50 …

Nối Góc 90° PPR Dismy Read More »