Trang chủ » Nhựa vinh xuân » Nhựa DISMY » Phụ kiến PPR Dismy » Đầu Nối ren ngoài PPR Dismy

Đầu Nối ren ngoài PPR Dismy

dau noi ren ngoai

Nối ren ngoài PPR Dismy

dau-noi-ren-ngoai-ppr>> Ống nhụa PPR Tiền Phong

>>>> Phụ Kiện uPVC

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu nối ren ngoài PPR 20-1/2″ Dismy Ø 20 Cái 48.000
Đầu nối ren ngoài PPR 25-1/2″ Dismy Ø 25 Cái 55.500
Đầu nối ren ngoài PPR 25-3/4″ Dismy Ø 25 Cái 67.000
Đầu nối ren ngoài PPR 32-1” Dismy Ø 32 Cái 99.000
Đầu nối ren ngoài PPR 40-1.1/4 Dismy Ø 40 Cái 288.000
Đầu nối ren ngoài PPR 50-1.1/2″ Dismy Ø 50 Cái 360.000
Đầu nối ren ngoài PPR 63-2″ Dismy Ø 63 Cái 610.000
Đầu nối ren ngoài PPR 75-2.1/2″ Dismy Ø 75 Cái 935.000
Đầu nối ren ngoài PPR 75-2.1/4″ Dismy Ø 75 Cái 980.000
Đầu nối ren ngoài PPR 90-3.1/2″ Dismy Ø 90 Cái 1.890.000
Đầu nối ren ngoài PPR 110-4″ Dismy Ø 110 Cái 3.180.000