Đầu Nối CB PPR Dismy

Đầu Nối CB PPR Europipe

Côn thu PPR Dismy

con-thu-ppr>>> Ống luồn dây điện cao cấp Tiền Phong

>>>> Phụ Kiện uPVC

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu nối CB Phun PPR 25-20 Dismy —– Cái 4.800
Đầu nối CB Phun PPR 32-20 Dismy —– Cái 6.800
Đầu nối CB Phun PPR 40-20 Dismy —– Cái 10.500
Đầu nối CB Phun PPR 50-20 Dismy —– Cái 18.900
Đầu nối CB Phun PPR 63-20 Dismy —– Cái 36.600
Đầu nối CB Phun PPR 32-25 Dismy —– Cái 6.800
Đầu nối CB Phun PPR 40-25 Dismy —– Cái 10.500
Đầu nối CB Phun PPR 50-25 Dismy —– Cái 18.900
Đầu nối CB Phun PPR 63-25 Dismy —– Cái 36.600
Đầu nối CB Phun PPR 40-32 Dismy —– Cái 10.500
Đầu nối CB Phun PPR 50-32 Dismy —– Cái 18.900
Đầu nối CB Phun PPR 63-32 Dismy —– Cái 36.600
Đầu nối CB Phun PPR 50-40 Dismy —– Cái 18.900
Đầu nối CB Phun PPR 63-40 Dismy —– Cái 36.600
Đầu nối CB Phun PPR 63-50 Dismy —– Cái 36.600
Đầu nối CB Phun PPR 75-40 Dismy —– Cái 63.900
Đầu nối CB Phun PPR 75-50 Dismy —– Cái 63.900
Đầu nối CB Phun PPR 75-63 Dismy —– Cái 63.900
Đầu nối CB Phun PPR 90-63 Dismy —– Cái 103.700
Đầu nối CB Phun PPR 90-75 Dismy —– Cái 103.700
Đầu nối CB Phun PPR 110-50 Dismy —– Cái 183.600
Đầu nối CB Phun PPR 110-63 Dismy —– Cái 183.600
Đầu nối CB Phun PPR 110-75 Dismy —– Cái 183.600
Đầu nối CB Phun PPR 110-90 Dismy —– Cái 183.600