Trang chủ » Nhựa vinh xuân » Nhựa DISMY » Phụ kiến PPR Dismy » Đầu Nối thẳng PPR Dismy

Đầu Nối thẳng PPR Dismy

Măng sông PPR Dismy

noi-thang-ppr-noi-thuong

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu nối thẳng PPR 20 Dismy Ø 20 Cái 3.100
Đầu nối thẳng PPR25 Dismy Ø 25 Cái 5.200
Đầu nối thẳng PPR 32 Dismy Ø 32 Cái 8.000
Đầu nối thẳng PPR 40 Dismy Ø 40 Cái 12.800
Đầu nối thẳng PPR 50 Dismy Ø 50 Cái 23.000
Đầu nối thẳng PPR 63 Dismy Ø 63 Cái 46.000
Đầu nối thẳng PPR 75 Dismy Ø 75 Cái 77.100
Đầu nối thẳng PPR 90 Dismy Ø 90 Cái 130.500
Đầu nối thẳng PPR 110 Dismy Ø 110 Cái 211.600

>>>Ống nhựa HPDE 100 Bình Minh
>>>>Ống nhựa HPDE 80 Bình Minh