Trang chủ » Ống nhựa DISMY » Phụ kiến PPR Dismy » Zắc co ren ngoài PPR Dismy

Zắc co ren ngoài PPR Dismy

Zắc co ren ngoài PPR Dismy

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Zắc co ren ngoài PPR 20-1/2″ Dismy Ø 20 Cái 96.500
Zắc co ren ngoài PPR 25-3/4″ Dismy Ø 25 Cái 150.500
Zắc co ren ngoài PPR 32-1” Dismy Ø 32 Cái 236.500
Zắc co ren ngoài PPR 40-1.1/4 Dismy Ø 40 Cái 351.000
Zắc co ren ngoài PPR 50-1.1/2″ Dismy Ø 50 Cái 619.500
Zắc co ren ngoài PPR 63-2″ Dismy Ø 63 Cái 838.000

>>>Ống nhưa HDPE 80 Tiền Phong
>>>> Phụ kiện PPR Blue ocean