Zắc co nhựa ppr Dismy

rac-co-nhua-ppr

Zắc co nhựa ppr Dismy

rac-co-nhua-ppr

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Zắc co nhựa PPR 20 Dismy Ø 20 Cái 38.000
Zắc co nhựa PPR 25 Dismy Ø 25 Cái 56.000
Zắc co nhựa PPR 32 Dismy Ø 32 Cái 80.500
Zắc co nhựa PPR 40 Dismy Ø 40 Cái 92.500
Zắc co nhựa PPR 50 Dismy Ø 50 Cái 139.000
Zắc co nhựa PPR 63 Dismy Ø 63 Cái 322.000

>>> Phụ kiện PPR Vinaconex
>>>> Ống Nhựa HDPE Tiền Phong