Nối Góc 90° PPR Dismy

Cút PPR Dismy

noi-goc-90

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Nối góc 90° PPR 20 Dismy Ø 20 Cái 5.800
Nối góc 90° PPR 25 Dismy Ø 25 Cái 7.700
Nối góc 90° PPR 32 Dismy Ø 32 Cái 13.500
Nối góc 90° PPR 40 Dismy Ø 40 Cái 22.000
Nối góc 90° PPR 50 Dismy Ø 50 Cái 38.600
Nối góc 90° PPR 63 Dismy Ø 63 Cái 118.200
Nối góc 90° PPR 75 Dismy Ø 75 Cái 154.300
Nối góc 90° PPR 90 Dismy Ø 90 Cái 238.000
Nối góc 90° PPR 110 PN 16 Dismy Ø 110 Cái 437.000
Nối góc 90° PPR 110 PN 20 Dismy Ø 110 Cái 485.000

>>>Ống Nhựa uPVC Tiền Phong
>>>> Phụ Kiện PPR Tiền Phong