Trang chủ » Ống nhựa Tiền Phong » Phụ Kiện PPR » Ba Chạc 90° CB PPR SINO

Ba Chạc 90° CB PPR SINO

Tê thu PPR SINO

phu-kien-ppr-8

 

>>>Phụ Kiện Ống nhựa HDPE Bình Minh

>>>> Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Ba chạc 90° CB PPR SINO 25-20-25 —– Cái 10.500
Ba chạc 90° CB PPR SINO 32-20-32 —– Cái 18.500
Ba chạc 90° CB PPR SINO 40-20-40 —– Cái 40.700
Ba chạc 90° CB PPR SINO 50-20-50 —– Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR SINO 32-25-32 —– Cái 18.500
Ba chạc 90° CB PPR SINO 40-25-40 —– Cái 40.700
Ba chạc 90° CB PPR SINO 50-25-50 —– Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR SINO 63-25-63 —– Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR SINO 75-25-75 —– Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR SINO 40-32-40 —– Cái 40.700
Ba chạc 90° CB PPR SINO 50-32-50 —– Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR SINO 50-40-50 —– Cái 71.500
Ba chạc 90° CB PPR SINO 63-32-63 —– Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR SINO 75-32-75 —– Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR SINO 63-40-63 —– Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR SINO 75-40-75 —– Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR SINO 63-50-63 —– Cái 125.700
Ba chạc 90° CB PPR SINO 75-50-75 —– Cái 185.000
Ba chạc 90° CB PPR SINO 90-50-90 —– Cái 268.200
Ba chạc 90° CB PPR SINO 75-63-75 —– Cái 172.100
Ba chạc 90° CB PPR SINO 90-63-90 —– Cái 290.000
Ba chạc 90° CB PPR SINO 90-75-90 —– Cái 268.200
Ba chạc 90° CB PPR SINO 110-63-110 —– Cái 460.000
Ba chạc 90° CB PPR SINO 110-75-110 —– Cái 460.000
Ba chạc 90° CB PPR SINO 110-90-110 —– Cái 460.000

 

>>>> Ống nhưa HDPE 80 Tiền Phong