Trang chủ » Ống nhựa Europipe » phụ kiện pvc Europipe » Ba chạc 90° phun Europipe

Ba chạc 90° phun Europipe

ba chạc 90 độ

>>>Phụ Kiện PPR Europipe

>>>> Ống Nhựa uPVC Europipe

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Ba chạc 90° Phun PVC 21 Europipe Ø 21 Cái 1.900
Ba chạc 90° Phun PVC 27 Europipe Ø 27 Cái 3.200
Ba chạc 90° Phun PVC 34 Europipe Ø 34 Cái 4.400
Ba chạc 90° Phun PVC 42 Europipe Ø 42 Cái 6.300
Ba chạc 90° Phun PVC 48 Europipe Ø 48 Cái 9.400
Ba chạc 90° Phun PVC 60 Europipe Ø 60 Cái 14.800
Ba chạc 90° Phun PVC 75 Europipe Ø 75 Cái 25.200
Ba chạc 90° Phun PVC 90 Europipe Ø 90 Cái 36.500
Ba chạc 90° Phun PVC 110 Europipe Ø 110 Cái 59.000
Ba chạc 90° Phun PVC 125 Europipe Ø 125 Cái 123.000

>>>>  Ống Nhựa HDPE Europipe