Trang chủ » Ống nhựa DISMY » Phụ kiến PPR Dismy » Ba Chạc 90° ren ngoài Dismy

Ba Chạc 90° ren ngoài Dismy

 Tê ren ngoài PPR Dismy

te-ren-ngoai

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Ba chạc 90° ren ngoài PPR 20-1/2″ Dismy Ø 20 Cái 52.500
Ba chạc 90° ren ngoài PPR 25-1/2″ Dismy Ø 25 Cái 57.000
Ba chạc 90° ren ngoài PPR 25-3/4″ Dismy Ø 25 Cái 69.000
Ba chạc 90° ren ngoài PPR 32-1″ Dismy Ø 32 Cái 145.000
Ba chạc 90° ren ngoài PPR 50-1″ Dismy Ø 50 Cái 165.000
Ba chạc 90° ren ngoài PPR 50-3/4″ Dismy Ø 50 Cái 165.000

>>> Phụ Kiện HDPE
>>>> Ống nhụa PPR Tiền Phong