Trang chủ » Ống nhựa DISMY » Phụ kiện PVC Dismy » Ba chạc PVC 45° phun Dismy

Ba chạc PVC 45° phun Dismy

Y PVC Dismy

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Ba chạc 45° PVC 34 Dismy Ø 34 Cái 5.200
Ba chạc 45° PVC 42 Dismy Ø 42 Cái 7.000
Ba chạc 45° PVC 48 Dismy Ø 48 Cái 13.600
Ba chạc 45° PVC 60 Dismy Ø 60 Cái 18.300
Ba chạc 45° PVC 75 Dismy Ø 75 Cái 35.100
Ba chạc 45° PVC 90 Dismy Ø 90 Cái 43.000
Ba chạc 45° PVC 110 Dismy Ø 110 Cái 65.000
Ba chạc 45° PVC 125 Dismy Ø 125 Cái 128.000
Ba chạc 45° PVC 140 Dismy Ø 140 Cái 208.000
Ba chạc 45° PVC 160 Dismy Ø 160 Cái 295.000

>>>Ống PPR chịu tia cực tím
>>>> Phụ Kiện uPVC