Bích PPR SINO

phu-kien-ppr-7

 

>>Ống nhựa uPVC Bình Minh

>>>> Ống nhựa HPDE 80 Bình Minh

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Bích PPR SINO 63 PN a10 Ø 63 Cái 190.000
Bích PPR SINO 63 PN 20 Ø 63 Cái 222.750
Bích PPR SINO 75 Ø 75 Cái 212.200
Bích PPR SINO90 Ø 90 Cái 393.600
Bích PPR SINO 110 PN 10 Ø 110 Cái 450.000
Bích PPR SINO 110 PN 20 Ø 110 Cái 517.500

 

>>>> Phụ Kiện Ống nhựa HDPE Bình Minh