Bích PVC phun 60 Dismy

Bích PVC phun 60

>>>Phụ Kiện HDPE

>>>> Ống PPR chịu tia cực tím

bich-phu-kien-pvc-phun-60

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Bích PVC phun 60 Dismy Ø 60 Cái 75.600
Bích PVC phun 75 Dismy Ø 75 Cái 105.700
Bích PVC phun 90 Dismy Ø 90 Cái 105.400
Bích PVC phun 110 Dismy Ø 110 Cái 142.200
Bích PVC phun 140 Dismy Ø 140 Cái 241.900
Bích PVC phun 160 Dismy Ø 160 Cái 339.000
Bích PVC phun 200 Dismy Ø 200 Cái 592.400