Trang chủ » Nhựa đệ nhất » Phụ kiện uPVC đệ nhất » Bít xả thông tắc Đệ Nhất (FLANGE)

Bít xả thông tắc Đệ Nhất (FLANGE)

bit-xa-loai-day

bit-xa-loai-day-1

>>> Ống nhựa uPVC Bình Minh

>>>> Ống nhựa PPR Vinaconex

 STT Tên sản phẩm Quy cách
Size
 Đơn vị tính

Đơn giá

1

Bịt xả thông tắc Đệ Nhất Ø60 Ø60 Cái

    23,430

2

Bịt xả thông tắc Đệ Nhất Ø89 Ø89 Cái

    58,740

3

Bịt xả thông tắc Đệ Nhất Ø90 Ø90 Cái

    58,740

4

Bịt xả thông tắc Đệ Nhất Ø110 Ø110 Cái

    92,290

5

Bịt xả thông tắc Đệ Nhất Ø114 Ø114 Cái

    93,280

6

Bịt xả thông tắc Đệ Nhất Ø125 Ø125 Cái

   73,590

7

Bịt xả thông tắc Đệ Nhất Ø140 Ø140 Cái

  168,630

8

Bịt xả thông tắc Đệ Nhất Ø160 Ø160 Cái

  270,600

9

Bịt xả thông tắc Đệ Nhất Ø168 Ø168 Cái

  274,450

10 Bịt xả thông tắc Đệ Nhất Ø200 Ø200 Cái

  483,340

>>>> Ống nhựa HDPE Gân Bình Minh