Trang chủ » Nhựa vinh xuân » Nhựa DISMY » Phụ kiện PVC Dismy » Bịt xả thông tắc PVC Dismy

Bịt xả thông tắc PVC Dismy

bit-xa-thong-tac-pvc

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Bịt xả thông tắc PVC 60 Dismy Ø 60 Cái 10.000
Bịt xả thông tắc PVC 75 Dismy Ø 75 Cái 14.500
Bịt xả thông tắc PVC 90 Dismy Ø 90 Cái 21.100
Bịt xả thông tắc PVC 110 Dismy Ø 110 Cái 28.000
Bịt xả thông tắc PVC 125 Dismy Ø 125 Cái 40.000
Bịt xả thông tắc PVC 140 Dismy Ø 140 Cái 53.000
Bịt xả thông tắc PVC 160 Dismy Ø 160 Cái 71.000

>>>Ống PPR chịu tia cực tím
>>>> Ống nhưa HDPE 80 Tiền Phong