Trang chủ » Nhựa đệ nhất » Phụ kiện HDPE đê nhất » Co 45 – 45 Elbow phụ kiện hpde Đệ Nhất

Co 45 – 45 Elbow phụ kiện hpde Đệ Nhất

Chếch  45° HDPE Đệ Nhất 

co-45-45-elbow

>>>Ống nhựa HDPE 100 Tiền Phong

>>>> Ống nhụa PPR Tiền Phong

Co 45°                                        45°Elbow

STT Quy cách ĐVT

Giá (VAT)

1

 Chếch 45 HDPE Đệ Nhất D20 Cái          4,620
2 Chếch 45 HDPE Đệ Nhất D25 Cái

         6,050

3

Chếch 45 HDPE Đệ Nhất D32 Cái          9,900
4 Chếch 45 HDPE Đệ Nhất D40 Cái

       12,650

5

Chếch 45 HDPE Đệ Nhất D50 Cái        21,340
6 Chếch 45 HDPE Đệ Nhất D63 Cái

       36,190