Trang chủ » Ống nhựa Đệ Nhất » Phụ kiện HDPE đê nhất » Cút 90 Ren trong HDPE Đệ Nhất

Cút 90 Ren trong HDPE Đệ Nhất

Cút ren trong HDPE Đệ Nhất

co-90-ren-trong

>>Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

>>> Ống PPR chịu tia cực tím

Cút ren trong HDPE       Fbend

STT Quy cách ĐVT

Giá (VAT)

1

Cút ren trong HDPE Đệ Nhất 20mm x 1/2″ Cái       35,200
2 Cút ren trong HDPE Đệ Nhất 20mm x 3/4″ Cái

      43,670

3

Cút ren trong HDPE Đệ Nhất 25mm x 1/2″ Cái       38,170
4 Cút ren trong HDPE Đệ Nhất 25mm x 3/4″ Cái

      50,820

5

Cút ren trong HDPE Đệ Nhất 32mm x 3/4″ Cái       58,630
6 Cút ren trong HDPE Đệ Nhất 32mm x 1″ Cái

    154,880