Trang chủ » Ống nhựa Europipe » Đầu Bịt PPR Europipe

Đầu Bịt PPR Europipe

nut-bit

>>>> Phụ Kiện uPVC

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu bịt PPR 20 EuroPipe Ø 20 Cái 2.900
Đầu bịt PPR 25 EuroPipe Ø 25 Cái 5.000
Đầu bịt PPR 32 EuroPipe Ø 32 Cái 6.500
Đầu bịt PPR 40 EuroPipe Ø 40 Cái 9.800
Đầu bịt PPR 50 EuroPipe Ø 50 Cái 18.500

>>>> Phụ Kiện PPR Tiền Phong