fbpx
Trang chủ » phu kiện ppr trang chủ » Đầu Bịt PPR Tiền Phong

Đầu Bịt PPR Tiền Phong

Đầu Bịt PPR tiền phong

Đầu bịt ống PPR

Đầu Bịt PPR tiền phong

>>>> Ống PPR chịu tia cực tím

Bảng báo giá đầu bịt ống PPR

Tên sản phẩm

Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu bịt PPR 20 Tiền Phong Ø 20 Cái

2.900

Đầu bịt PPR 25 Tiền Phong

Ø 25 Cái 5.000
Đầu bịt PPR 32 Tiền Phong Ø 32 Cái

6.500

Đầu bịt PPR 40 Tiền Phong

Ø 40 Cái 9.800
Đầu bịt PPR 50 Tiền Phong Ø 50 Cái

18.500