Trang chủ » phu kiện ppr trang chủ

phu kiện ppr trang chủ

rac-co-nhua-ppr

Zắc co nhựa Tiền Phong

>>>> ống nhựa hpde tiền phong Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT) Zắc co nhựa PPR 20 Tiền Phong Ø 20 Cái 38.000 Zắc co nhựa PPR 25 Tiền Phong Ø 25 Cái 56.000 Zắc co nhựa PPR 32 Tiền Phong Ø 32 Cái 80.500 Zắc co nhựa PPR 40 Tiền Phong Ø 40 Cái 92.500 Zắc …

Zắc co nhựa Tiền Phong Read More »

Zắc co ren trong tiền phong

Zắc co ren trong Tiền Phong

>>>> ống nhựa upvc tiền phong Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT) Zắc co ren trong PPR 20-1/2″ Tiền Phong Ø 20 Cái 90.500 Zắc co ren trong PPR 25-3/4″ Tiền Phong Ø 25 Cái 145.000 Zắc co ren trong PPR 32-1” Tiền Phong Ø 32 Cái 212.500 Zắc co ren trong PPR 40-1.1/4 Tiền Phong Ø …

Zắc co ren trong Tiền Phong Read More »

Zắc co ren ngoài tiền phong

Zắc co ren ngoài Tiền Phong

Chi tiết liên hệ:   ống luồn dây điện sino Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT) Zắc co ren ngoài PPR 20-1/2″ Tiền Phong Ø 20 Cái 96.500 Zắc co ren ngoài PPR 25-3/4″ Tiền Phong Ø 25 Cái 150.500 Zắc co ren ngoài PPR 32-1” Tiền Phong Ø 32 Cái 236.500 Zắc co ren ngoài …

Zắc co ren ngoài Tiền Phong Read More »

Nối Góc 45° tiền phong

Nối Góc 45° Tiền Phong

>>>> ống nhựa hpde tiền phong   Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT) Nối góc 45° PPR 20 Tiền Phong Ø 20 Cái 4.800 Nối góc 45° PPR 25 Tiền Phong Ø 25 Cái 7.700 Nối góc 45° PPR 32 Tiền Phong Ø 32 Cái 11.600 Nối góc 45° PPR 40 Tiền Phong Ø 40 Cái 23.100 …

Nối Góc 45° Tiền Phong Read More »

Nối Góc 90° tiền phong

Nối Góc 90° Tiền Phong

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT) Nối góc 90° PPR 20 Tiền Phong Ø 20 Cái 5.800 Nối góc 90° PPR 25 Tiền Phong Ø 25 Cái 7.700 Nối góc 90° PPR 32 Tiền Phong Ø 32 Cái 13.500 Nối góc 90° PPR 40 Tiền Phong Ø 40 Cái 22.000 Nối góc 90° PPR 50 Tiền Phong …

Nối Góc 90° Tiền Phong Read More »