Trang chủ » phu kiện ppr trang chủ » Nối Góc 90° Tiền Phong

Nối Góc 90° Tiền Phong

noi-goc-90

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Nối góc 90° PPR 20 Tiền Phong Ø 20 Cái 5.800
Nối góc 90° PPR 25 Tiền Phong Ø 25 Cái 7.700
Nối góc 90° PPR 32 Tiền Phong Ø 32 Cái 13.500
Nối góc 90° PPR 40 Tiền Phong Ø 40 Cái 22.000
Nối góc 90° PPR 50 Tiền Phong Ø 50 Cái 38.600
Nối góc 90° PPR 63 Tiền Phong Ø 63 Cái 118.200
Nối góc 90° PPR 75 Tiền Phong Ø 75 Cái 154.300
Nối góc 90° PPR 90 Tiền Phong Ø 90 Cái 238.000
Nối góc 90° PPR 110 PN 16 Tiền Phong Ø 110 Cái 437.000
Nối góc 90° PPR 110 PN 20 Tiền Phong Ø 110 Cái 485.000

>>>> Ống PPR chịu tia cực tím

>>>> Phụ Kiện PPR Tiền Phong