Trang chủ » Ống nhựa Europipe » phụ kiện pvc Europipe » Đầu nối CB phun Europipe

Đầu nối CB phun Europipe

dau-noi-chuyen-bac-pvc-tien-phong

Xem thêm:Ống Nhựa PPR Tiền Phong

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Đầu nối CB 27-21 Europipe —– Cái 1.200
Đầu nối CB 34-21 Europipe —– Cái 1.600
Đầu nối CB 34-27 Europipe —– Cái 2.100
Đầu nối CB 42-21 Europipe —– Cái 2.300
Đầu nối CB 42-27 Europipe —– Cái 2.500
Đầu nối CB 42-34 Europipe —– Cái 2.700
Đầu nối CB 48-21 Europipe —– Cái 3.200
Đầu nối CB 48-27 Europipe —– Cái 3.400
Đầu nối CB 48-34 Europipe —– Cái 3.500
Đầu nối CB 48-42 Europipe —– Cái 3.600
Đầu nối CB 60-21 Europipe —– Cái 4.500
Đầu nối CB 60-27 Europipe —– Cái 5.400
Đầu nối CB 60-34 Europipe —– Cái 5.400
Đầu nối CB 60-42 Europipe —– Cái 6.200
Đầu nối CB 60-48 Europipe —– Cái 5.800
Đầu nối CB 75-34 Europipe —– Cái 10.500
Đầu nối CB 75-42 Europipe —– Cái 8.600
Đầu nối CB 75-48 Europipe —– Cái 8.600
Đầu nối CB 75-60 Europipe —– Cái 9.000
Đầu nối CB 90-34 Europipe —– Cái 11.500
Đầu nối CB 90-42 Europipe —– Cái 16.500
Đầu nối CB 90-48 Europipe —– Cái 12.500
Đầu nối CB 90-60 Europipe —– Cái 18.500
Đầu nối CB 90-75 Europipe —– Cái 14.000
Đầu nối CB 110-34 Europipe —– Cái 18.800
Đầu nối CB 110-42 Europipe —– Cái 19.000
Đầu nối CB 110-48 Europipe —– Cái 27.300
Đầu nối CB 110-60 Europipe —– Cái 29.000
Đầu nối CB 110-75 Europipe —– Cái 30.000
Đầu nối CB 110-90 Europipe —– Cái 32.400
Đầu nối CB 140-110 Europipe —– Cái 43.100
Đầu nối CB 160-90 Europipe —– Cái 87.200
Đầu nối CB 200-110 Europipe —– Cái 163.800
Đầu nối CB 200-160 Europipe —– Cái 175.200

Xem thêm: Ống Nhựa uPVC Tiền Phong