Trang chủ » Nhựa đệ nhất » Phụ kiện PPR đệ nhất » Đầu Nối CB phun PPR Đệ Nhất

Đầu Nối CB phun PPR Đệ Nhất

Đầu Nối CB PPR Europipe

Đầu Nối CB phun PPR

con-thu-ppr>>>Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

>>>> Phụ Kiện uPVC

Côn thu nhựa PPR Đệ Nhất

 STT Quy cách ĐVT Đơn giá

1

Đầu nối CB phun PPR Đệ Nhất Ø 25 x 20 Cái          4,730
2 Đầu nối CB phun PPR Đệ Nhất Ø 32 x 20 Cái

         6,710

3

Đầu nối CB phun PPR Đệ Nhất Ø 32 x 25 Cái          6,710
4 Đầu nối CB phun PPR Đệ Nhất Ø 40 x 20 Cái

       10,450

5

Đầu nối CB phun PPR Đệ Nhất Ø 40 x 25 Cái        10,450
6 Đầu nối CB phun PPR Đệ Nhất Ø 40 x 32 Cái

       10,450

7

Đầu nối CB phun PPR Đệ Nhất Ø 50 x 20 Cái        18,810
8 Đầu nối CB phun PPR Đệ Nhất Ø 50 x 25 Cái

       18,810

9

Đầu nối CB phun PPR Đệ Nhất Ø 50 x 32 Cái        18,810
10 Đầu nối CB phun PPR Đệ Nhất Ø 50 x 40 Cái

       18,810

11

Đầu nối CB phun PPR Đệ Nhất Ø 63 x 20 Cái        36,520
12 Đầu nối CB phun PPR Đệ Nhất Ø 63 x 25 Cái

       36,520

13

Đầu nối CB phun PPR Đệ Nhất Ø 63 x 32 Cái        36,520
14 Đầu nối CB phun PPR Đệ Nhất Ø 63 x 40 Cái

       36,520

15

Đầu nối CB phun PPR Đệ Nhất Ø 63 x 50 Cái        36,520
16 Đầu nối CB phun PPR Đệ Nhất Ø 75 x 32 Cái

      63,800

17

Đầu nối CB phun PPR Đệ Nhất Ø 75 x 40 Cái       63,800
18 Đầu nối CB phun PPR Đệ Nhất Ø 75 x 50 Cái

      63,800

19

Đầu nối CB phun PPR Đệ Nhất Ø 75 x 63 Cái       63,800
20 Đầu nối CB phun PPR Đệ Nhất Ø 90 x 40 Cái

    103,620

21

Đầu nối CB phun PPR Đệ Nhất Ø 90 x 50 Cái     103,620
22 Đầu nối CB phun PPR Đệ Nhất Ø 90 x 63 Cái

    103,620

23

Đầu nối CB phun PPR Đệ Nhất Ø 90 x 75 Cái     103,620
24 Đầu nối CB phun PPR Đệ Nhất Ø 110 x 50 Cái

    183,590

25

Đầu nối CB phun PPR Đệ Nhất Ø 110 x 63 Cái     183,590
26 Đầu nối CB phun PPR Đệ Nhất Ø 110 x 75 Cái

    183,590

27 Đầu nối CB phun PPR Đệ Nhất Ø 110 x 90 Cái

    183,590