Trang chủ » Nhựa vinh xuân » Nhựa DISMY » Phụ kiện PVC Dismy » Đầu nối PVC ren trong đồng Dismy

Đầu nối PVC ren trong đồng Dismy

Nối PVC ren trong đồng Dismy

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Đầu nối ren trong đồng PVC 21 Dismy Ø 21 Cái 10.100
Đầu nối ren trong đồng PVC 27 Dismy Ø 27 Cái 14.000
Đầu nối ren trong đồng PVC 34 Dismy Ø 34 Cái 18.000
Đầu nối ren trong đồng PVC 42 Dismy Ø 42 Cái 40.500
Đầu nối ren trong đồng PVC 48 Dismy Ø 48 Cái 51.600
Đầu nối ren trong đồng PVC 60 Dismy Ø 60 Cái 61.400

>>>Ống Nhựa HDPE Tiền Phong
>>>> Phụ Kiện PPR Tiền Phong