Trang chủ » Nhựa vinh xuân » Nhựa DISMY » Phụ kiện PVC Dismy » Đầu nối ren ngoài UPVC Dismy

Đầu nối ren ngoài UPVC Dismy

 Nối ren ngoài PVC Dismy

noi-thang-ren-ngoai-pvc-tien-phong

 

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Đầu nối ren ngoài PVC 21 Dismy Ø 21 Cái 1.200
Đầu nối ren ngoài PVC 27 Dismy Ø 27 Cái 1.400
Đầu nối ren ngoài PVC 34 Dismy Ø 34 Cái 2.500
Đầu nối ren ngoài PVC 42 Dismy Ø 42 Cái 3.500
Đầu nối ren ngoài PVC 48 Dismy Ø 48 Cái 5.000
Đầu nối ren ngoài PVC 60 Dismy Ø 60 Cái 8.000
Đầu nối ren ngoài PVC 75 Dismy Ø 75 Cái 9.100
Đầu nối ren ngoài PVC 90 Dismy Ø 90 Cái 20.500

>>>Ống nhụa PPR Tiền Phong
>>>> Phụ Kiện PPR Tiền Phong