Trang chủ » Nhựa vinh xuân » Nhựa DEKKO » Phụ kiện PVC Dekko » Đầu nối ren trong DEKKO

Đầu nối ren trong DEKKO

noi-thang-ren-trong-pvc-tien-phong

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Đầu nối ren trong PVC 21 Ø 21 Cái 1.200
Đầu nối ren trong PVC 27 Ø 27 Cái 1.400
Đầu nối ren trong PVC 34 Ø 34 Cái 2.500
Đầu nối ren trong PVC 42 Ø 42 Cái 3.500
Đầu nối ren trong PVC 48 Ø 48 Cái 5.000
Đầu nối ren trong PVC 60 Ø 60 Cái 6.300
Đầu nối ren trong PVC 75 Ø 75 Cái 14.400

>>>> Ống nhựa HPDE 80 Bình Minh

>>>>> Ống nhựa HPDE 100 Bình Minh