Trang chủ » Ống nhựa Europipe » phụ kiện pvc Europipe » Đầu nối ren trong Europipe

Đầu nối ren trong Europipe

noi-thang-ren-trong-pvc-tien-phong

Xem thêm: Ống Nhựa Tiền Phong

Xem thêm: Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

Xem thêm: Phụ Kiện uPVC Tiền Phong

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Đầu nối ren trong PVC 21 Europipe Ø 21 Cái 1.200
Đầu nối ren trong PVC 27 Europipe Ø 27 Cái 1.400
Đầu nối ren trong PVC 34 Europipe Ø 34 Cái 2.500
Đầu nối ren trong PVC 42 Europipe Ø 42 Cái 3.500
Đầu nối ren trong PVC 48 Europipe Ø 48 Cái 5.000
Đầu nối ren trong PVC 60 Europipe Ø 60 Cái 6.300
Đầu nối ren trong PVC 75 Europipe Ø 75 Cái 14.400