Trang chủ » Ống nhựa Tiền Phong » Phụ Kiện PPR » Đầu Nối ren trong PPR SINO

Đầu Nối ren trong PPR SINO

Ren trong ppr sino
Ren trong ppr sino

Ren trong ppr sino

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu nối ren trong PPR SINO 20-1/2″ Ø 20 Cái 38.000
Đầu nối ren trong PPR SINO 25-1/2″ Ø 25 Cái 46.500
Đầu nối ren trong PPR SINO 25-3/4″ Ø 25 Cái 51.900
Đầu nối ren trong PPR SINO 32-1″ Ø 32 Cái 84.500
Đầu ren trong PPR 40-1.1/4″ Ø 40 Cái 209.500
Đầu nối ren trong PPR SINO 50-1.1/2″ Ø 50 Cái 278.000
Đầu nối ren trong PPR SINO 63-2″ Ø 63 Cái 562.500
Đầu nối ren trong PPR SINO 75-2.1/2″ Ø 75 Cái 800.800
Đầu nối ren trong PPR SINO 75-2.1/4″ Ø 75 Cái 800.800
Đầu nối ren trong PPR SINO 90-3″ Ø 90 Cái 1.606.000
Đầu nối ren trong PPR SINO 90-31/2″ Ø 90 Cái 1.606.000

>>> Ống nhựa HDPE 100 Tiền Phong

>>>> Ống Nhựa uPVC Tiền Phong