Trang chủ » Ống nhựa Đệ Nhất » Phụ kiện PPR đệ nhất » Đầu Nối thẳng Đệ Nhất

Đầu Nối thẳng Đệ Nhất

Đầu Nối thẳng

noi-thang-ppr-noi-thuong

Tên sản phẩm Kích cỡ ĐVT Giá (VAT)
Đầu nối thẳng PPR 20 Đệ Nhất Ø 20 Cái 3.100
Đầu nối thẳng PPR25 Đệ Nhất Ø 25 Cái 5.200
Đầu nối thẳng PPR 32 Đệ Nhất Ø 32 Cái 8.000
Đầu nối thẳng PPR 40 Đệ Nhất Ø 40 Cái 12.800
Đầu nối thẳng PPR 50 Đệ Nhất Ø 50 Cái 23.000
Đầu nối thẳng PPR 63 Đệ Nhất Ø 63 Cái 46.000
Đầu nối thẳng PPR 75 Đệ Nhất Ø 75 Cái 77.100
Đầu nối thẳng PPR 90 Đệ Nhất Ø 90 Cái 130.500
Đầu nối thẳng PPR 110 Đệ Nhất Ø 110 Cái 211.600

>>>> Ống nhưa HDPE 80 Tiền Phong

>>>> Phụ Kiện uPVC