Trang chủ » Nhựa vinh xuân » Nhựa DISMY » Phụ kiện PVC Dismy » Đầu nối thẳng phun PVC Dismy

Đầu nối thẳng phun PVC Dismy

Măng sông PVC Dismy

dau-noi-thang-pvc-tien-phong>>Ống nhưa HDPE 80 Tiền Phong

>>>> Ống Nhựa uPVC Tiền Phong

Tên sản phẩm Kích cỡ Đơn vị tính Giá (VAT)
Đầu nối thẳng phun PVC 21 Dismy Ø 21 Cái 1.200
Đầu nối thẳng phun PVC 27 Dismy Ø 27 Cái 1.500
Đầu nối thẳng phun PVC 34 Dismy Ø 34 Cái 1.800
Đầu nối thẳng phun PVC 42 Dismy Ø 42 Cái 3.000
Đầu nối thẳng phun PVC 48 Dismy Ø 48 Cái 3.800
Đầu nối thẳng phun PVC 60 Dismy Ø 60 Cái 6.500
Đầu nối thẳng phun PVC 75 Dismy Ø 75 Cái 9.000
Đầu nối thẳng phun PVC 90 Dismy Ø 90 Cái 12.000
Đầu nối thẳng phun PVC 110 Dismy Ø 110 Cái 15.100