Ebara CVM AM/15

may-bom-nuoc-truc-dung-ebara-cao-cap-evm

 Ebara CVM AM/15

Mô tả : bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Q [ m3/h ]

1.2

1.8

2.4

3.0

3.6

4.8

H [ m ]

79.0

74.6

69.1

62.3

54.0

28.0

Sử dụng : Hệ thống nước

Giao hàng : 1 tuần