Ebara EVM 11N5/1.1

Mô tả : Bơm trục đứng, 1.1HP

Q [ m3/h ]

0.0

1.2

2.4

3.6

4.5

H [ m ]

102.0

92.0

77.0

56.5

36.3

>>Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

>>>> Ống luồn dây điện cao cấp Tiền Phong

Sử dụng : Hệ thống nước

Model

Mô tả

Xuất xứ

Giá (dvn/ch)

  Ebara EVM 3 4N5/0.55       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  19.230.000  

  Ebara EVM 3 5N5/0.55       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  20.196.000  

  Ebara EVM 5 4N5/0.75       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  20.590.000  

  Ebara EVM 45 4-0F5/15       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  167.821.000  

  Ebara EVM 11N5/1.1       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  25.360.000  

  Ebara EVM 3 13N5/1.5       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  31.280.000  

  Ebara EMV 3 15N5/1.5       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  33.407.000  

  Ebara EVM 18F5/2.2       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  38.770.000  

  Ebara EVM 16N5/3.0       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  39.392.000  

  Ebara EVM 5 22F5/4.0       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  49.903.000  

  Ebara EVMG 32 6-0F5/11       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  81.967.000  

  Ebara EVM 30 10F/18.5       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  142.904.000  

  Ebara EVMG 60 6F/15       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  120.588.000  

  Ebara EVMG 60 7F/18.5       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  143.990.000  

  Ebara EVM 60 8F/22       bơm ly tâm inox trục đứng nhiều tầng

Ý

  151.178.000 

 

>>> Ống nhựa uPVC Bình Minh