Trang chủ » Nhựa đệ nhất » Phụ kiện uPVC đệ nhất » Gioăng cao su Đệ Nhất (RUBBER RINH)

Gioăng cao su Đệ Nhất (RUBBER RINH)

gang-cao-su-rubber-rinh

>>> Ống Nhựa HDPE Tiền Phong

>>>>Phụ Kiện HDPE

Gioăng cao su Đệ Nhất 

 Số thứ tự  Tên sản phẩm Quy cách
Size
Đơn vị tính

Đơn giá

1

Gioăng cao su Đệ Nhất Ø75 Cái                13,750
2 Gioăng cao su Đệ Nhất Ø90 Cái

               16,060

3

Gioăng cao su Đệ Nhất Ø110 Cái                20,790
4 Gioăng cao su Đệ Nhất Ø114 Cái

               20,790

5

Gioăng cao su Đệ Nhất Ø125 Cái                23,100
6 Gioăng cao su Đệ Nhất Ø140 Cái

               25,630

7

Gioăng cao su Đệ Nhất Ø160 Cái                33,440
8 Gioăng cao su Đệ Nhất Ø165 Cái

               40,150

9

Gioăng cao su Đệ Nhất Ø168 Cái                40,150
10 Gioăng cao su Đệ Nhất Ø175 Cái

               38,170

11

Gioăng cao su Đệ Nhất Ø200 Cái                45,100
12 Gioăng cao su Đệ Nhất Ø216 Cái

               45,100

13

Gioăng cao su Đệ Nhất Ø220 Cái                48,620
14 Gioăng cao su Đệ Nhất Ø222 Cái

               48,510

15

Gioăng cao su Đệ Nhất Ø225 Cái                61,600
16 Gioăng cao su Đệ Nhất Ø250 Cái

               83,600

17

Gioăng cao su Đệ Nhất Ø267 Cái                86,460
18 Gioăng cao su Đệ Nhất Ø280 Cái

               98,670

19

Gioăng cao su Đệ Nhất Ø315 Cái

             110,440

20

Gioăng cao su Đệ Nhất Ø318 Cái              110,220
21 Gioăng cao su Đệ Nhất Ø355 Cái

             184,580

22

Gioăng cao su Đệ Nhất Ø400 Cái              219,780
23 Gioăng cao su Đệ Nhất Ø450 Cái

             297,000

24

Gioăng cao su Đệ Nhất Ø500 Cái              401,280
25 Gioăng cao su Đệ Nhất Ø630 Cái

             671,880

>>>> Ống & phụ tùng dùng cho tuyến cáp ngầm(uPVC)